- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
--


, . , ...


(. ) , ( ) ...


( ) 3-5 , (...


(. ) , . ....


(nodus) , , , . ...


(. ) , , . ...


(papula) , , , , , . ...

--
-- (. ) , , . ...


, . , . ...


(.: , ) ( ) , ...


. . (95-97% ) ,...

© 2009 Pharm-rating.ru